ကိစ္စ

m-20180319114513

တစ်နှစ်လျှင်ဓာတ်ဆီတန်ချိန် ၆၀၀၀၀၀ တန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဓာတ်ငွေ့စီမံကိန်း

m-20180319114658

၁ သန်းတန်ချိန်တစ်နှစ်ဒီဇယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးယူနစ်

m-20180319115128

၁၀၀၀၀၀ တန် / နှစ်ရေဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးယူနစ်

m-20180319115311

100,0000 တန် / တစ်နှစ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ခြင်းယူနစ်

m-20180319015918

တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၁.၂ သန်းတန် Aromatics Separation Unit

m-20180319020005

140,000 တန် / တစ်နှစ်အလင်းဟိုက်ဒရိုကာဘွန်အက်ကွဲမီးဖို

m-20180319020236

၁.၈ သန်းတန်ချိန် / တစ်နှစ်ဓာတ်ဆီသန့်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယူနစ်

m-20180319020343

တစ်နှစ်လျှင်တန်ချိန် ၃.၅ သန်းတန်လေးသောကတ္တရာပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစီမံကိန်း

m-20180319020756

တစ်နှစ်လျှင် ၁.၂ သန်းတန်ချိန်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ရေနံသန့်စင်မှုစီမံကိန်းသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင် Dewaxing

m-20180319021017

80,000 တန် / တစ်နှစ် Ethylbenzene - Styrene ယူနစ်

m-20180319021238

ဒီဇယ်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးယူနစ်

m-20180319021416

20000Nm3 / H ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယူနစ်

မီတာ -2020319021602

500,000 တန် / တစ်နှစ်ဓာတ်ဆီရွေးချယ် Hydrodesulfurization ယူနစ်

m-20180319021647

500,000 တန် / တစ်နှစ်ဓာတ်ဆီရွေးချယ် Hydrodesulfurization ယူနစ်

m-20180319021814

Methanol ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယူနစ်

m-20180319021938

ဟိုက်ဒရိုဂျင်ယူနစ်အက်သနော Cracking